English
  • אני והתרנגולות המאוהבות שלי..עיסת ניר וציור מקורי באקריליק
  • רימונים וברכות עיסת נייר אקריליק והרבה ברכות
  • המקום השמח לצעצועים-ציורים מקוריים משולבים בקולאג'של בדים וניירות צבעוניים
  •  רוח סתו בקערה מעיסת נייר ציור מקורי על עיסת נייר חשופה
  • דלעות קסם עיסת נייר אקריליק ו קסם
  • חתולים הם הכי קערות עיסת נייר אקריליק ואהבה
  • תרנגולות מאוהבות-עיסת נייר,אקריליק וברכות
  • ינשופים בליל ירח מלא עיסת נייר טבעית אקריליק
Previous Next
עיצוב ובנית אתר אימוטיב – עיצוב ואינטרנט